دبیرکل جمعیت هلال احمر در حکمی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هلال احمر را به عنوان عضو کارگروه مولدسازی و فروش اموال مازاد جمعیت منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای علی صفرعلی

با توجه به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی و با عنایت به اشارات قانونی مندرج در بند (د) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کشور و همچنین مستند به ضوابط اجرایی بودجه جمعیت، به موجب این ابلاغ به عنوان «عضو کارگروه مولدسازی و فروش اموال مازاد جمعیت هلال احمر» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد ضمن حضور مستمر و مؤثر در جلسات کارگروه و تشریک مساعی با دیگر اعضاء و رعایت صرفه و صلاح جمعیت، از تمام توان و تخصص خود در جهت شناسایی ظرفیت‌های موجود و امکان سنجی اموال منقول و غیر منقول جمعیت استان‌ها در راستای مولدسازی و تبدیل به سرمایه‌های پایدار در مسیر رشد و توسعه اقتصادی جمعیت هلال احمر گام بردارید.

یعقوب سلیمانی