جناب آقای حسن تأمینی طی حکمی از سوی  مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران به عنوان سرپرست شرکت بازرگانی هلال احمر ایرانیان منصوب شد

متن حکم به شرح ذیل است :

 

نظر به شایستگی، تعهد و تجربيات جنابعالي، به موجب این حکم  به سمت « سرپرست  شرکت بازرگانی هلال احمر ایرانیان» منصوب مي‌شويد.

انتظار می رود با بکارگیری تمامی توان مدیریتی و تجربیات تخصصی خود با استفاده از ظرفیت و پتانسیل‌های بالقوه موجود در مجموعه و بازدهی مناسب و خلق ارزش، در تحقق اهداف و ماموریت شرکت موفق و مؤید باشيد.