بازدید سرزده ریاست محترم جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران از شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر ایران

جناب آقای دکتر همتی رئیس محترم جمعیت هلال‌احمر ایران و هیئت همراه در مورخ 99/07/05 دربازدیدی سرزده از شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌ احمر ایران و شرکت‌های تابعه، طی نشست حضوری با مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری، مدیران عامل شرکت‌های تابعه، معاونین ومدیران شرکت، کم و کیف اقدامات صورت پذیرفته را مورد بررسی قرار دادند.

طی نشست یاد شده، جناب آقای صفرعلی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری، گزارش مشروحی از اهم اقدامات صورت پذیرفته شده ارائه نمودند. همچنین اقدامات انجام شده سه ماه اخیر جهت تسریع در اتمام پروژه‌های دردست اجرا  و توافقات انجام شده جهت اخذ پایان کار پروژه‌های مختومه تشریح گردید.

در ادامه جناب آقای دکتر همتی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته، با تأکید بر ادامه مسیر شفافیت در عملکرد ، نسبت به نحوه تسریع در تصمیم گیری ها و عملیاتی نمودن پروژه‌های درجریان با همکاری بخشهای مختلف نظارتی و مدیریتی جمعیت هلال‌احمر ارائه طریق فرمودند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای اعتماد عمومی جامعه نسبت به فعالیتهای هلال‌احمر، بر تصویرسازی مثبت شرکت سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تابعه آن در سطح جامعه و در استان‌های مختلف تأکید ورزیده و خواستار تعامل بیشتر شرکت سرمایه‌گذاری با مراکز جمعیت استان‌های مختلف در راستای هم‌افزایی و بهره‌گیری متقابل از امکانات، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های یکدیگر گردیدند. همچنین مقرر گردید شرکت سرمایه‌گذاری تا انتهای مهرماه طرح‌های پیشنهادی خود را جهت تأمین نقدینگی موردنیاز اجرای پروژه‌ها به جمعیت اعلام نماید.

 در پایان ریاست محترم جمعیت هلال‌احمر ایران اظهار امیدواری کردند دیدارهای سرزده و بدون تشریفات، به‌منظور همفکری در تسریع اتخاذ تصمیمات بهینه در برنامه‌های آتی مدنظر قرار گیرد. ایشان تأکید داشتند جمعیت هلال‌احمر کمک و حمایت‌های لازم را در جهت پیشبرد  امور شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر ایران و شرکت‌های تابعه آن بیش‌ازپیش خواهد داشت.