بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر ایران و هیئت همراه از

 مجتمع تجاری اداری اطلس اردبیل

 در مورخ 99/07/20 جناب آقای صفرعلی، مدیرعامل محترم شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر ایران به همراه هیئت همراه از مراحل پیشرفت پروژه مجتمع تجاری خدماتی اطلس اردبیل بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید که برخی از اعضای هیئت‌مدیره ، مدیران شرکت سرمایه‌گذاری،  مجری پروژه (شرکت آذر سدید تبریز)، مشاورین و ناظرین پروژه همراهی می‌کردند، از طبقات تجاری واداری، پارکینگ‌ها، موتورخانه‌ها، فضای فودکورت و رستوران بازدید به عمل آمد.

طی نشست کارگاهی با مجری پروژه (شرکت آذر سدید تبریز)،  تسریع درروند آغاز بهره‌برداری و فرآیند تحویل موقت مشکلات و موانع پروژه موردنقد و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

از اهم تصمیمات متخذه، توافق با مجری پروژه در خصوص تکمیل موتورخانه و راه‌اندازی سیستم گرمایشی، تکمیل کلیه زیرسازی‌های پروژه( تأمین آب، برق و گاز مجموعه) تا اواسط آبان ماه سال جاری می‌باشد.

خاطرنشان می‌سازد پروژه اطلس اردبیل با درصد پیشرفت فیزیکی حدود 93 درصدی، مراحل پایانی خود را سپری می‌نماید.