بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری هلال احمر ایران

از ملک اصفهان

جناب آقای دکتر صفرعلی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه‌گذاری هلال احمر طی سفری که روز دوشنبه مورخ 1400/4/14 به همراه جناب آقای دکتر الوانی عضو محترم هیأت مدیره و معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی و جناب آقای اسکندری مدیر محترم حراست شرکت به اصفهان داشتند از زمین متعلق به شرکت در آن شهر بازدید به‌عمل آوردند.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و همراهان پس از ورود به اصفهان ابتدا جلسه‌ای با جناب آقای دکتر هاشمی مدیرعامل محترم جمعیت هلال احمر استان اصفهان درخصوص ملک شرکت و مسائل مربوط به آن و همچنین بررسی طرح‌های مشترک اقتصادی داشته و سپس همراه با مدیرعامل هلال احمر استان و دیگر همراهان جهت آشنایی با مشکلات موجود در داروخانه هلال احمر اصفهان در آن مکان حضور یافتند.
در ادامه ایشان جهت بررسی وضعیت زمین متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری در اصفهان بازدیدی از ملک مذکور به‌عمل آوردند.
همچنین جلسه‌ای نیز با حضور مدیرعامل محترم شرکت سرمایه‌گذاری هلال احمر و مسئولان مرکز بین‌المللی آموزشهای تخصصی امداد و نجات هلال احمر اصفهان برگزار گردید.
در پایان ایشان دیداری با جناب حاج‌آقای مهدوی امام جمعه محترم موقت اصفهان و نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان اصفهان داشتند که در این جلسه مسائل و مواردی درخصوص ملک شرکت سرمایه‌گذاری مطرح و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.