برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع نساجی هلال ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع نساجی هلال ایران برای سال مالی منتهی به 1399/12/30در تاریخ 1400/03/24با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام در محل شرکت سرمایه گذاری هلال احمر برگزار گردید.