شرکت کشت و صنعت هلال در زمینی به وسعت حدود 1600 هکتار در تاریخ 26/12/87 در استان خراسان رضوی تأسیس گردیده و در طی سال 98، مجتمع باغ مرکبات و نخیلات جهرم یه مساحت تقریبی 33 هکتار (تا سال 98 تحت عنوان شرکت کشت و صنعت هلال فارس فعالیت داشته است)  و مجتمع‌های فدک شوش به مساحت تقریبی 200 هکتار، مجتمع قصرشیرین به مساحت تقریبی 5/54 هکتار، مجتمع سرپل‌ذهاب به مساحت تقریبی 75 هکتار و مجتمع زاغه لرستان به مساحت تقریبی 35 هکتار (تا سال 98 تحت عنوان شرکت کشت و صنعت هلال زاگرس فعالیت داشته‌اند) و همچنین عرصه محصور به مساحت تقریبی 000,9 مترمربع در سپیدان (تا سال 98 تحت عنوان شرکت صنایع غذایی و آشامیدنی هلال سپیدان فعالیت داشته است)، به این شرکت الحاق شده است.

مجموعه محصولات موجود در سبد تولیدات شرکت کشت و صنعت هلال در دو بخش محصولات زراعی و باغی (گندم، جو، ذرت علوفه­ای، زعفران، زیتون، مرکبات، خرما و …) و محصولات دامی( شیر و گوشت)     می­باشد.