بازدید مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری هلال احمر از شرکت کشت و صنعت هلال

مدیرعامل و اعضای محترم هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری هلال احمر به همراه تعدادی از مدیران ارشد شرکت، روز سه‌شنبه مورخ 1400/4/8 از قسمتهای مختلف شرکت کشت و صنعت هلال (نیشابور) بازدید بعمل آوردند.