انتصاب معاون امور شرکت ها

جناب آقای کاظم فلاحی دوست طی حکمی از سوی  [...]